รูปภาพ

 FUT 2,263 grafts (4,406 hairs)

Before

After

 FUT 3,066 grafts (6,732 hairs)

Before

After

 FUT

Before

After

 FUT

Before

After

 FUT 3,220 grafts (6,587 hairs)

Before

After

 FUT 2,756 grafts (5759 hairs)

Before

After

 ผมสีดอกเลา ตรง ปลูก 1 ครั้ง หลังผ่าตัด 10 เดือน 2,995 กราฟท์

Before

After

 ผมสีน้ำตาลอ่อน ผ่าตัด 1 ครั้ง 2,374 กราฟท์ หรือ ผม 3,567 เส้น

Before

After

  ผมสีน้ำตาล บางถึงด้านหลัง ผ่าตัดหนึ่งครั้ง

Before

After

 

Before

After

 FUT strip

Before

After

 FUT 3,883 grafts (8,270 Hairs)

Before

After

 FUT 2 sessions 5,692 grafts (11,265 hairs)

Before

After

 FUT 2,777 grafts (5,888 hairs)

Before

After

 FUT 2,562 grafts (4,647 hairs)

Before

After

 

Before

After

 FUT 3,864 grafts (8,971 hairs)

Before

After

 FUT

Before

After

 FUE

Before

After

 FUT

Before

After

 FUT 2,447 grafts (5,062 hairs)

Before

After

 FUT 6,066 grafts (10,799 hairs)

Before

After

 FUT 4,438 grafts (10,485 hairs)

Before

After

 FUT 3,434 grafts (7,462 hairs)

Before

After

 FUT 2,882 grafts (6,970 hairs)

Before

After

 FUT

Before

After

 

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 FUT scar

Before

After

 

Before

After

 

Before

After

 

Before

After

 FUE 1,442 grafts (3,329 hairs)

Before

After

 FUT 3,026 grafts (6,262 hairs)

Before

After

 FUT 4,059 grafts (9,203 Hairs)

Before

After

 FUT 2 sessions 6,436 grafts (13,269 Hairs)

Before

After

 FUT 2 sessions 5,897 grafts (11,791 Hairs)

Before

After

 FUT 8,364 Grafts (18,627 Hairs)

Before

After

 FUT 2,900 Grafts (6,036 Hairs)

Before

After

 

Before

After

 Post op 5 months (FUT)

Before

After

 FUT

Before

After

 FUE 2,047 grafts (4,911 hairs), 6 months Post op

Before

After

 FUT 2,188 grafts (4,625 hairs)

Before

After

 Post op 10 days (FUT)

Before

After

 Post op 1 year (FUE)

Before

After

^ GO TO TOP