ทำไมจึงเลือก DHT ?

การผ่าตัดปลูกผมถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การที่จะได้ผลดีต้องใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผลของการผ่าตัดขึ้นกับทักษะและฝีมือเป็นสำคัญ จึงต้องเลือกรักษากับทีมงานที่มีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน  นพ.ดำเกิงปฐมวาณิชย์และทีมงานได้ทำการรักษาผู้ที่มีปัญหาเส้นผมมากว่า19ปีผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ จากทั่วโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามารับการรักษากันมาก และยังเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ นอกจากตัวแพทย์แล้ว ทีมงานเองก็ได้รับการฝึกงานและดูงานจากต่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานโลก และเพราะการทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ที่ DHT clinic สามารถทำการปลูกรักษาในรายที่ต้องการจำนวนกราฟท์มาก หรือที่เราเรียกว่า Megasession ให้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว สิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมาก เนื่องจากมีไม่มากสถาบันที่สามารถทำได้

นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาเทคนิคและวิทยาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น การวิธีการเย็บปิดแผลแบบพิเศษที่มองไม่เห็นแผลเป็นการปลูกอย่างแน่นเป็นพิเศษ การใช้เครื่องเลเซอร์ช่วยในการออกแบบแนวผมซึ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับความสนใจจากสมาคมและวงการแพทย์ปลูกผมทั้งใน และต่างประเทศถึงขนาดที่มีแพทย์ ปลูกผมชาวต่างประเทศมาดูงานที่คลินิกอยู่เป็นระยะการเลือกรักษาที่ DHTclinicจึงเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษา และดูแลด้วยมาตรฐานระดับโลก

 

 

 นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ได้รับการยอมรับจาก สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ [ ISHRS] และเป็นหนึ่งในกรรมการสากลของสมาคม

    

   


 
^ GO TO TOP