ข่าว

อาจารย์นายแพทย์ ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงาน
การประชุมวิชาการ ICAD 2013
International Congress in Aesthetic Dermatology 2013

ให้บรรยายในหัวข้อ hair transplantation ที่โรงแรมCentara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

รวมทั้ง บรรยายและ live demonstrationในหัวข้อเกี่ยวกับการผ่าตัดปลุกผม
Pre-congress courses วันพฤหัสบดี ที่24 มกราคม 2556 ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นแพทย์ทั้งจากในและต่างประเทศ 

    ^ GO TO TOP