ข่าว

ในระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มีงานประชุม ISHRS 22nd Annual Scientific Meeting ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกผม ที่โรงแรมแชงกริลา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดโดย International Society of Hair Restoration Surgery

อาจารย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ได้เป็นประธานจัดงานประชุมครั้งนี้ และงานประชุมนี้มีแพทย์และผู้สนใจจากทั่วโลกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 500 คน ในงานนี้อาจารย์ดำเกิงได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องการออกแบบแนวผม และการเก็บรักษาเส้นผมระหว่างการผ่าตัด ซึ่งเป็นเรื่องที่แพทย์ปลูกผมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้^ GO TO TOP