ข่าว

          อาจารย์นายแพทย์ ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ และทีมแพทย์ พยาบาล DHTคลินิก ได้รับเกียรติจากสมาคมปลูกย้ายเซลล์รากผมแห่งเอเชีย(Asian Association of Hair Restoration Surgeons ,AAHRS) ให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุม The 5th AAHRS Annual Scientific Meeting & Live Surgery Workshop ในวันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2560 ที่โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ โรงพยาบาล ศิริราช

       อาจารย์
นายแพทย์ ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ในฐานะประธานการจัดการประชุมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก งานประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ปลูกย้ายเซลล์รากผมชื่อดังทั่วโลก และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ มากกว่า 20 ประเทศ

       นอกจากนี้อาจารย์
นายแพทย์ ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ยังมีบทบาทในการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวโน้มของการปลูกถ่ายเส้นผมในอนาคต และ การปลูกย้ายเซลล์รากผมด้วยวิธี FUT ในคนเอเชียอีกด้วย

       ในการประชุมครั้งนี้ทีมงานคลินิก DHT ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกย้ายเซลล์รากผม เพื่อที่จะได้มาปรับใช้ และพัฒนาในการรักษาคนไข้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  
  
   
                                 
  
  
  
  
  
  
  
         
       
         
           
  
  
  
  
  
  
  
                  
  
  
         


^ GO TO TOP