ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอ

  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณหมอดำเกิงของเราได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมประจำปีของ ISHRS ซึ่ง เป็นสมาคมเกี่ยวกับการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาผมร่วงผมบาง ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมือง บอสตัน นอกจากการไปในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคุณหมอนานาชาติแล้ว คุณหมอดำเกิงของเรายังได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล " Golden follicle award 2010 " ซึ่ง เป็นรางวัลที่สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาฃาติ มอบให้แด่แพทย์ที่มีผลงานในการผ่าตัดปลูกผม และได้ทำการวิจัย รวมถึงศึกษาเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกผมอย่างต่อ เนื่องจนเป็นที่ยอมทั้งในหมู่แพทย์และคนไข้ ว่าเป็นแพทย์ปลูกผมที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในโลกแห่งปี 2010  ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 

^ GO TO TOP