ข่าว

นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ได้รับเชิญให้บรรยายในงานประชุมนานาฃาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ " How to avoid complication in hair transplant "

^ GO TO TOP