เทคนิคการปลูกผม

LASER assisted rapid hairline design

อุปกรณ์และเทคนิคใหม่

อุปกรณ์และเทศนิคต่างๆที่ใช้ในคลินิกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรามีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ออกแบบเองและได้รับ การจดสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรฐาน

เร็ว ๆ นี้เราได้คิดค้นนำเลเซอร์ชนิดไม่มีอันตรายมาช่วยในการออกแบบแนวผม ช่วยให้ได้แนวผมที่ใกล้เคียงธรรมชาติ มีความสมดุล และร่นระยะเวลาของการเขียนแนวผมไปในตัว

^ GO TO TOP