เกี่ยวกับเรา

อาจารย์ นพ.ดำเกิง ปฐมวาณิชย์นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งจากสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีการผ่าตัดปลูกผมเข้ามาในเมืองไทยในยุคแรกๆ เมื่อยี่สิบปีก่อน จนปัจจุบันได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก นพ.ดำเกิง นอกจากจะได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการของสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ [ISHRS] แล้วยังเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในเวบบอร์ดของสมาคมในด้านต่างๆ มากมาย

Certification

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งจากสหรัฐอเมริกา
 • ปัจจุบันเป็นสมาชิกถาวรของ สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ [ ISHRS] และเป็นหนึ่งในกรรมการสากลของสมาคม
 • American Board of Cosmetic Surgery by Fellowship training.

Publication Journal

Hair transplant Forum International

 • Plastic Needle Shield: A Two in One Solution (Vol 13,No.4 July Aug, 2003)Graft Solution and Storage, Cyberspace Chat. (Vol 13, No. 4, July -Aug, 2003)
 • Transplanting into miniaturized hair;Cyberspace Chat. (Jan.-Feb., 2002 Vol. 12 No. 1, Page 15)
 • Letter to the Editors. (Nov.-Dec., 2001 Vol. 11 No.6 Page 186)
 • Donor harvesting,a new approach to minimizing injury to hair follicle. (Sept.-Oct., 1998, Vol.8 No.5 Page 1, 4-5)

Dermatologic Surgery

 • A random study of Asian male androgenetic alopecia in Bangkok, Thailand. (Vol 28, no.9 Sept 2002, p804-807)
 • Donor harvesting, a new approach to minimizing follicular transaction. (April 2000, - Vol. 26 No. 4 Page 345-348)

Health Magazine, Thailand

 • Hair transplantation and the balding men. (No.6 ,p 27-38 June, 2001)
 • What's new in hair transplantation. (No.7 July, 1999)
 • Laser in hair transplantation. (No.3 March, 1996)
 • A new approach for hair restoration. (No.2 February, 1992)
 • Hair transplantation a dream for the balding men. (No.3 March, 1991)

The Thai Journal of Surgery

 • Anatomical Restoration Surgery of the Eyebrow in Asian. (Vol 25, Number 2nd, 2004, p.47-52)
 • The Art and Science of Hair Transplant. (Vol 24, No.3, Jan, 2003 p.73-80)

Others

 • THE NATION "FOCUS" Bangkok,Thailand . HAIRY TALES and other bald facts (Monday, April 7, 1997, section C page 1-2)
 • Thai Medical Journal (No. 34-35 February-March, 1992).
Textbooks
 • "Management of definitive hair alopecia in asians" in textbook of The alopecias - Diagnosis and treatments, edited by Pierre Bouhanna (To be published)
 • Hair Transplant 720, “Oral Minoxidil”, edited by Sam Lam
 • Donor Harvesting: Open Technique, Hair Transplantation, 5th edition, Co-editors Shapiro R., Unger M., Unger R., 2011
 • Donor Harvesting “skin hook technique” Hair Transplantation, Co-editors Shapiro R., Unger M., Unger R., 2011
 • Hair transplantation in the Asian Women. Hair Transplantation, Co-editors Shapiro R., Unger M., Unger R., 2011
 • Hair Restoration Surgery in Asians, Editor in Chief, Pathomvanich, Imagawa Eds., 2010 Springer.
 • Hair transplantation in Asians", Hair transplantation edited by Robert S Haber and Dowling B Stough, 2006
 • Hair transplantation in the Asian population: Hair Replacement Surgical and Medical;Dow Stough,Robert Haber p201-205.1996
 • Hair transplantation in Textbook of Organ Transplantation Chulalongkorn University Medical School 50 years anniversary, Bangkok, Thailand.

Certification

 • Hair transplantation in Asians", Hair transplantation edited by Robert S Haber and Dowling B Stough, 2006
 • Hair transplantation in the Asian population: Hair Replacement Surgical and Medical;Dow Stough,Robert Haber p201-205.1996
 • Hair transplantation in Textbook of Organ Transplantation Chulalongkorn University Medical School 50 years anniversary, Bangkok, Thailand.

 

Dr. Damkerng Pathomvanich

Dr. Pathomvanich has been certified and recertified by the American Board of Surgery. He is a Fellow of the American College of Surgeon. He was honored as a ‘Pioneer’ posted in the Hair Forum International for his work in donor harvesting to minimize follicular transection. His technique is well known as the ‘Open Technique’. He is also the first pioneer that brought in state-of-the-art hair restoration surgery to Thailand. He has been on the original International Advisory Committee for the ISHRS, board of governor of ISHRS for the past three years and member of the ISHRS.Founder and past president of Asian Association of Hair Restoration Surgeons.
Certification
 
·         American Board of Surgery certified and recertified since 1979
·         American Board of Hair Restoration Surgery since 
2003-2013 "Retired"
·         Fellow American College of Surgeon
·         American Board of Cosmetic Surgery , certificate by Fellowship training
 
Membership
ISHRS (FISHRS)
AAHRS
Royal College of Thai Surgeon
The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand
·         Curriculum Vitae of Damkerng Pathomvanich MD. Elementary school and college : St. Gabriel college, Bangkok, Thailand
·         Medical Degree : Mahidol University in Bangkok, Thailand in
·         Internship at St. Mary of Nazareth Hospital, Chicago, IL.
·         Surgical residency training in Brooklyn, New York. Surgical house officer at Hillcrest Hospital Cleveland Ohio
·         Private practice in general surgery, Kailua- Kona ,Hawaii
Fellowship in cosmetic & hair restoration surgery sponsored by the American Academy of Cosmetic Surgery in at Center for Cosmetic Surgery in Little Rock, Arkansas and Stough Medical Associates in Hot Spring, Arkansas
·         Private practice in Hair Restoration and Cosmetic Surgery in Bangkok, Thailand
·         Director Fellowship Training Program in Hair Restoration Surgery (approved by ISHRS)
Publication Journal

Hair transplant Forum International

 • Should hair transplantation be performed in psoriasis? (Vol 22, No.4, p. 124, 2012)
 • Does epinephrine influence post-surgical effluvium? A pilot study (Vol 22, No.3, p. 98, 2012)
 • Hair transplantation in frontal fibrosing alopecia: a report of two cases (Vol 22, No.2, p. 49, 2012)
 • How to manage intra-operative slippery grafts (Vol 21, No.2, p. 38, 2011)
 • Trichorrhexis nodosa: an unusual hair transplant complication (Vol 22, No.1, p. 10, 2011)
 • Slivering of the donor strip in normal saline to avoid graft desiccation (Vol 21, No.1, p. 12, 2011)
 • Preliminary results using bent needles for transplanting extremely curly hair grafts (Vol 20, No.2, p. 46, 2010)
 • Does scalp laxity increase with aging? (Vol 20, No.2, p. 50, 2010)
 • Postoperative edema in mega session : Risk factors and our preventive protocol (May/June 2009)
 • Follicular unit extraction: experience in the Chinese population (Vol 19, No.1, p. 14, 2009)
 • A report of hospital-acquired Enterobacter infection following hair transplant surgery (Vol 19, No.3, p 97, 2009)
 • Post Surgical Hair Loss in the Donor Site after Hair Transplantation: Anagen or Telogen Effluvium? (Vol 19, No.2, p. 20, 2009)
 • Eyebrow Transplantation using Donor Hair from Sideburns (Vol 19, No.2 p.14, 2009)
 • Removal of undesired grafts 5 days after transplantation. ( September- October 2008, Vol. 18, No. 5, p. 180)
 • Laser assisted hairline placement (August- September 2008, Vol. 18, No.5, p.169)
 • Plastic Needle Shield: A Two in One Solution (Vol 13,No.4 July Aug, 2003)Graft Solution and Storage, Cyberspace Chat. (Vol 13, No. 4, July -Aug, 2003)
 • Transplanting into miniaturized hair;Cyberspace Chat. (Jan.-Feb., 2002 Vol. 12 No. 1, Page 15)
 • Letter to the Editors. (Nov.-Dec., 2001 Vol. 11 No.6 p. 186)
 • Donor harvesting,a new approach to minimizing injury to hair follicle. (Sept.-Oct., 1998, Vol.8 No.5, p. 1, 4-5)
 
 
Dermatologic Surgery
 • Eyebrow Transplantation in Asians ( 2009,35:496-504)
 • A random study of Asian male androgenetic alopecia in Bangkok, Thailand. (Vol 28, no.9 Sept 2002, p804-807)
 • Donor harvesting, a new approach to minimizing follicular transaction. (April 2000, - Vol. 26 No. 4 Page 345-348)
Health Magazine, Thailand
 • Hair transplantation and the balding men. (No.6 ,p 27-38 June, 2001)
 • What's new in hair transplantation. (No.7 July, 1999)
 • Laser in hair transplantation. (No.3 March, 1996)
 • A new approach for hair restoration. (No.2 February, 1992)
 • Hair transplantation a dream for the balding men. (No.3 March, 1991)
The Thai Journal of Surgery
 • Anatomical Restoration Surgery of the Eyebrow in Asian. (Vol 25, Number 2nd, 2004, p.47-52)
 • The Art and Science of Hair Transplant. (Vol 24, No.3, Jan, 2003 p.73-80)
Others
 • THE NATION "FOCUS" Bangkok,Thailand . HAIRY TALES and other bald facts (Monday, April 7, 1997, section C page 1-2)
 • Thai Medical Journal (No. 34-35 February-March, 1992).
 • When is the Appropriate Time to do Hair Transplantation in Recalcitrant
  Alopecia Areata, or Never? (OMICS Hair Ther Transplant 2014, 4:2)
Textbooks
 • "Management of definitive hair alopecia in asians" in textbook of The alopecias - Diagnosis and treatments, edited by Pierre Bouhanna (To be published)
 • Hair Transplant 720, “Oral Minoxidil”, edited by Sam Lam
 • Donor Harvesting: Open Technique, Hair Transplantation, 5th edition, Co-editors Shapiro R., Unger M., Unger R., 2011
 • Donor Harvesting “skin hook technique” Hair Transplantation, Co-editors Shapiro R., Unger M., Unger R., 2011
 • Hair transplantation in the Asian Women. Hair Transplantation, Co-editors Shapiro R., Unger M., Unger R., 2011
 • Hair Restoration Surgery in Asians, Editor in Chief, Pathomvanich, Imagawa Eds., 2010 Springer.
 • Hair transplantation in Asians", Hair transplantation edited by Robert S Haber and Dowling B Stough, 2006
 • Hair transplantation in the Asian population: Hair Replacement Surgical and Medical;Dow Stough,Robert Haber p201-205.1996
 • Hair transplantation in Textbook of Organ Transplantation Chulalongkorn University Medical School 50 years anniversary, Bangkok, Thailand.
 
Speaker & Symopsium Participation In Hair Restoration.

2017

 • Chairman: 1st World Congress of Dermatologic and Aesthetic Surgery, 38th International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) Annual Meeting is organized by International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) and would be held during Nov 08 - 12, 2017 at Shangri-La Hotel, Bangkok, Bangkok, Thailand.
             Speaker: on the topic  "  Hair Transplantation and Alternatives. Where are we now? "
 • Attended 25th World Congress of the International Society of Hair Restoration Surgery | October 4-7, 2017 (Wednesday-Saturday) | Prague Congress Centre, Czech Republic
 • Speaker: 2017 Annual Meeting of Taiwan Society of Hair Restoration surgery at Taipei, Taiwan, 4June 2017
              on the topic: Essential 10 Steps to Achieve Successful Result in Hair Transplantation
 • Speaker: Aesthetic Dermatology Academy Meeting (ADAC) 2017, Radison Blue Hotel, Bangkok, Thailand, 27 May 2017
              on the topic: The 10 fundamental step
 •  Speaker: 2nd Chinese Association of Hair restoration Surgeons at Hangzhou, China,12-15 May 2017
               on the topic: The Key to Achieving Optimal Results

             Awards: Received the Aword of Special Contribution of China Hair transplant industry,2017
 • Lecture: Eyebrow Transplantation state of the art , Rungsit University, 11 March 2017
 • Program Chair: AAHRS 5th Annual Scientific Meeting & Live Surgery Workshop, March 31st - April 2nd 2017, Bangkok, Thailand
             Speaker: Hair Restoration surgery
     Moderator: FUT in Asian 

2016
 • Dr. Damkerng Pathomvanich was invited to give lecture at  International Congress of Korean Society of Hair restoration surgery (KSHRS),2016  
  on the topic : - 25 Years experience of donor closing 
                          - Clot Master in Hair transplantation

  During May 28-29,2016  at Kim Koo Museum & Libraly, Seoul, Korea 
 •  ISHRS 24th World Congress, Sept. 28-Oct. 1, 2016, Las Vegas, NV, USA
 
2015
 • Speaker: ISHRS 2015 23rd Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery at Hilton Chicago in Chicago, Illinois USA, 09-13 Sep 2015
              Topic:  - Major Procedure in Hair Transplantation

                           - Medical Treatment for Hair Loss

                           - Hair Transplant Complications and their Avoidance

 • Moderator:The Art of Hair Restoration Surgery (Donor Harvesting)
 • 4th AAHRS Annual Scientific Meeting and Live Surgery Workshop, Bangkok, Thailand
 • Speaker: 2015 China Hair Disease Treatment and Hair Restoration Annual Conference and Workshop on
  May 21 – 23, 2015. Held by Plastic Surgery Branch of Chinese Medical Association and Hangzhou First People’s Hospital Hangzhou, Zhejiang, China
   
   Topic:“ How to Achieve a Good Cosmetic Result in Hair Transplantation”
   

2014
 • Program Chair, 22nd International Society of Hair Restoration Surgery Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand
 • Moderator: Robotic FUE
  ISHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, 8-11 October 2014
 • Speaker: Asian Hairline
  ISHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, 8-11 October 2014
 • Speaker: Williams' E Medium
  ISHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, 8-11 October 2014
 • Speaker: Updates in Hair Transplantation
  The 14th International Congress of the Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, 29 October 2014
 • Lecturer: Hair Restoration Surgery, Mae Fah Luang University, 25 October 2014
 • Speaker: Laserlax: A New Device to Assess Scalp Laxity
  IHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Siracusa, Italy, 26-29 June 2014
 • Speaker: Hair Transplantation in the Poor Candidates
  IHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Siracusa, Italy, 26-29 June 2014
2013
 • 26th January, “Hair Transplantation”, International Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Bangkok, Thailand
 • Hair Restoration Surgery, Live Demonstration Workshop Demonstrator, International Congress of Aesthetic Dermatology
 • Lecturer: Hair Restoration Surgery, Mae Fah Luang University, 12 October 2013
 • Speaker: LED Hairline Device, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: Is vertex the black hole of hair transplantation, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: What are the Instruments, lighting & magnification required for Slivering and graft dissection;  How to preserve these grafts, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: Different types of anesthesia: Field blocks; Tumescent anesthesia; Nerve blocks, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: Ethnic consideration in hair transplantation, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: How to manage wider donor strips for Giga sessions; What is the Two skin hook technique; Role of Spreader in strip harvesting, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Faculty: Beautiful Brows Workshop
  Walnut Creek, California, 27-28 October 2013
 • Faculty: AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Moderator: Anatomy and Basic Science
  ISHRS 2013 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 23-26 October 2013
 • Poster presentation: Hair Density Count- A Comparative Study Among Different Types of Densitometer,
  ISHRS 2013 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 23-26 October 2013
 • Poster presentation: Complication and Solution for Severe Folliculitis after Eyebrow Transplantation,
   ISHRS 2013 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 23-26 October 2013
2012
 • 16th January, “Basics in Hair Restoration Surgery”: Basic Course in Dermatocosmetic Surgery, Mae Fae Luang University
 • 21st January, “Hair Transplant in 2020”, International Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Bangkok, Thailand
 • 26th January, “The Surgical Treatment of Alopecia”, Current Issues in Dermatology, Chulalongkorn University Department of Dermatology, Thailand
 • 11-13th May, AAHRS 2nd Annual Scientific Meeting, Seoul, Korea
 • Global: State of the Art :Hair Transplantation
Speaker:

1. Advance Review Course for Beginners and Experienced Surgeons: “Donor Harvesting and Closure”
2. Wisdom from the East: “Open Technique”
3. A Debate on Well Done Strip vs. Well Done FUE: A Panel Discussion

Moderator:

1. Live Surgery Workshop, Strip by Dr. Tommy Hwang and FUE by Dr. Jose Lorenzo, Hwang’s Hair-Hair Clinic, Dongwon Building, Shinsa, Gangnam-gu 135-887, Seoul, Korea
2. “Hairline Design”
3. Single or Double Layer Closure: A Panel Discussion
4. Video Theater on FUE (Dr. John Cole)
5. Video Theater on Strip FUT (Dr. Sanjiv Vasa)
 • 15th September, “Hair Restoration Surgery in Men and Women”, “Eyebrow and Mustache Transplant , Mae Fae Luang University
 • 19th October, Moderator for Eyebrow Transplantation Workshop, ISHRS 20th Annual Scientific Meeting, Bahamas
 • 19th October, “Does Epinephrine Influence Effluvium”, ISHRS 20th Annual Scientific Meeting, Bahamas
Awards: Received the 1st Asian Follicle Award by AAHRS in Seoul, Korea

2011
 • 24th-26th June, AAHRS First Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand, Chairman of the Organization
 • Welcome message
 • Honorary orator: A tie between AAHRS and ISHRS
 • Hair cell science and research (moderator)
 • Hairline design in Asians (Moderator)
 • Slippery grafts, how to manage?
 • How to speed graft insertion with less trauma? VDO presentation
 • Hair Transplant in different ethnic population (Moderator)
 • Open House Discussion: Difficult cases in hair transplantation (Moderator)
 • 14th-16th September, ISHRS Annual Scientific Meeting, Alaska
Oral Presentations:

1. Psoriasis: Cut or Not to Cut
2. How Deep Should One Score During Donor Harvesting
3. Panel Contest on Hairline Design in Men and Women – Voted as Winner
4. Moderator of Donor Management and Closure
5. Oral Minoxidil
6. Trichorrhexis nodosa

2010
 • 25th -27th June 2010, Director, ISHRS Regional Live Surgery Workshop, Bangkok, Thailand
Oral Presentation:

1. Aesthetic Eyebrow Transplantation for Asians
2. Stem Cell and Growth Factor for Hair Loss Treatment, Fact or Fiction
3. Hairline Placement in Asians

Moderator: Q&A, Panel Discussion on the following:

1. The Art and Science of Hair Transplantation
2. How to Set Up a Hair Transplant Clinic
3. Anatomy of Asian Scalp, Follicular Distribution, Scalp Laxity Compared to Caucasians
4. Hairline Placement in Asians
5. How to Administer Local Anesthesia Safely and with Minimal Pain
6. Donor Site Selection and Harvesting with Minimal Transection, Strip Method
7. Donor Site Selection and Harvesting with Minimal Transection, FUE Method

Performed Live Surgery Demonstrations:

1. Hair transplantation female NW class III: 800 grafts
2. Hair transplantation in African descent 400-500 grafts
3. Eyebrow transplantation
 • 10th – 12th September, 2nd Annual Scientific Meeting in Hair Restoration Surgery (Haircon) , India
Oral Presentations:

1. Correction of Unacceptable Cosmetic Result in Hair Transplantation
2. Refined Donor Harvesting
3. How to achieve the optimal result in hair transplantation
4. Hair transplantation in Females
5. Rapid Laser-assisted Hairline Design
6. VDO presentation of details in hair transplantation
 • 20th -24th October, ISHRS Scientific Meeting, Boston USA
Breakfast with Experts, Table leader on the Topic of “Asian Hair Transplants”

Awards: Received the Golden Follicle Award from the ISHRS

2009
 • International Society of Dermatologic Surgery ,Annual meeting,Bangkok, Thailand March 26-29
 • Live surgery demonstration in Hair Transplantation
 • Hair transplantation in Cicatricial Alopecia
 • Current Global Approach and New Trend in Hair Transplantation
 • Global: State of the Art :Hair Transplantation
 • 17th ISHRS Annual Scientific meeting in Amsterdam
 • Laser assisted hairline placement
 • Application of Adipose Derived Stem Cell in the treatment of hair loss
 • Aesthetic Asia ,Asian scientific conference, Singapore [September 4-5, 2009]
 • Guest speaker of “Esthetic Eyebrow Transplantation” Current Global Approach and New Trend in Hair Transplantation
 • Correction of cosmetic Problem in Hair Transplantation

2008
 • ISHRS Regional Workshop In Seoul, Korea May 4-5.
 • Invited speaker on the following topic:
 • Optimal hair line for Asian
 • Donor harvesting with minimal transaction with trichophytic closure.
 • Moderator on panel discussion on management of Norwood VI-VII
 • Co-moderator on panel discussion on management of Norwood III-IV

2007
 • International Society of Hair Restoration Asian Hair Surgery Regional Workshop in Yokohama, Japan, March 30 - April 1.
 • Lecture in Techniques to Achieve Optimal Results in Asians
 • Donor Harvesting with Minimal Transection and Minimal to Invisible Scar (DonorDissecting Technique and Modified Trichophytic Donor Closure)
 • Moderator in Problem Cases in Hair Restoration surgery.
 • Performed 3 live surgery demonstration of open donor harvesting
 • SHRS 15th annual scientific meeting in Las Vegas, Sept 26-30.

2006
 • Europeon Society for Hair Restoration Surgery, Zurich, Switzerland May 25 -28
 • Moderator for donor harvesting with low transection rate.
 • Invited speaker on Donor dissecting,revisited.
 • Live demonstration on my technique of low transection rate. ISHRS 14th Annual scientific meeting in San Diego, California,USA Oct. 18-22.
 • Invited speaker on Asian pearls Live Surgery Workshop of Hair and eyebrow transplantation in Hong Kong - First Asia Pacific Conference on Cutaneous Surgery and Laser Therapy Dec 11-14.

2005
 • Dermacon, New Delhi, India, Feb 4 -6,
 • Invited speaker to talk on The art and science of Hair transplantation in Asians. Annual ISHRS Scientific Meeting, Sydney, Australia - Aug 22-28
 • Moderator on Ethnic hair Invited speaker for advance review course in hair restoration
 • Surgery on Donor site management Lecture for residents and staffs at Chulalonkorn University hospital , department of Plastic and Reconstructive Surgery, Bangkok, Thailand on Basic science in hair restoration surgery, Nov 25.
 • "Hair transplantation: state of the art" in New Frontiers in Dermatology 16th Regional Conference of Dermatology (ASIAN-AUSTRALIAN), 14-17 July, Singapore
 • Hair forum 2004 organized by Malaysian Society for Hair Sciences, 13-20 September
 • Performed live surgery demonstration workshop at Dr. Wong's clinic, Dr. Pathomvanich personal technique, October 14.
 • "Correction of Cosmetic Problems in Hair Transplantation" at International Congress Therapeutic Innovation in Dermatology and Dermato-Cosmetology, October 23-25

2004
 • Regional Conference of Dermatology at Raffles City, Singapore
 • Invited speaker on State of the art Hair transplantation July 15-16. Annual Scientific Meeting of ISHRS, Vancouver, Canada August 11-15 Dr.Jerry Wong and Hasson office.
 • Conducted workshop for beginner on Donor harvesting and wound closure
 • Performed Live Demonstration of Dr.D.Pathomvanich personal technique - "Donor Disecting with Open Method: You see what you cut and you cut what you see".
 • At 20th HAIR FORUM, The Grand Plaza Park Royal Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. September 18
 • Hair & Scalp surgery Whats new?
 • Hair & Scalp surgery What can be done?
 • Tumescent anesthesia. for scalp surgery What and How?
12th Annual Scientific Meeting, International Society of Hair Restoration Surgery October 11-15, Vancouver, BC, Canada
 • Teaching Hands-on Stations Workshop regarding "How to Excise to Donor Strip and Wound Closer"
 • The 9th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, Shiangrila Hotel, Bangkok, Thailand. Dec 6-8
 • Moderator for hair transplantation panel
 • Invited speaker to talk on “My personal technique for hair transplantation”

2002
 • Europeon Society of Hair Restoration Surgery, London June 6 9
 • Donor harvesting in Black
 • 10th Annual ISHRS meeting, Chicago 9-13 Oct
 • Direct visualization donor harvesting in African - American
 • Hair Forum, Kualalumper,Malaysia Oct. 18-20. The topics presented were
 • Hair transplantation in Women
 • Complication in Hair Restoration
 • Surgical procedure for Male Pattern Baldness
 • Hairy Tale from the balding male
 • Speaker at Rotary Club regarding hairloss and its treatment at the following province at
 • Bangkok (Grand Pacific Sportclub, Sukhumwit)
 • Phuket
 • Nakornpathom

2001
 • First traveling Workshop of International Society of Hair Restoration Surgery and World Hair Society, Live Hair Transplantation Demonstrations in Taegu, Korea. My personal approach to hair restoration April 28-29.
 • Dermatologic Cosmetic Surgery, Bangkok, Thailand Nov 11-13.
 • Hair transplantation symposium, International College of Surgeons, Bangkok, Thailand. Hair transplantation for general surgeon.
 • 6th Asian Congress of Dermatologic Cosmetic Surgery, Bangkok, Thailand. A technique in hair transplantation.

2000
 • Dermatology Department, Siriraj Hospital, Hair Transplantation
 • 1st World Congress on Cosmetic Surgery with Live Surgical Demonstration, Manila, Philippines. Hair transplantation in Asian Feb 25 - 27
 • Plastic and Reconstructive Department,Chulalongkorn Hospital, Hair Transplantation, 2000 (1998, 1999)
 • The 3rd World Congress of International Society of Aesthetic Surgery, Tokyo, Japan My approach to hair restoration in the Asian men and women April 8-10.
 • Annual ISHRS meeting in Dallas.Hair transplantation in the Asian" there are difference"
 • Work Shop on Hair transplantation in Asian, Annual ISHRS meeting in Kona Hawaii Nov 30 - Dec 3,
 • Intensive Review in Hair Restoration Surgery and Live Surgery at Chulalongkorn University ,Plastic and Reconstructive Department, Jan 23.
 • Plastic and Reconstructive Department at Rama Hospital..Hair Transplantation 1998
 • Dermatology department,Rama Hospital, Hair Transplantation in 1994, 1996
 • Thai Medical Society.. Hair Transplantation April, 1990
 • Annual ISHRS meeting in Sanfrancisco. Donor harvesting a new approach to minimizing injury to the hair follicle.
 
Membership
 • American Collage of Surgeon
 • International Society of Hair Restoration Surgery
 

peaker & Symopsium Participation In Hair Restoration.

2014

 • Program Chair, 22nd International Society of Hair Restoration Surgery Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand
 • Moderator: Robotic FUE
  ISHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, 8-11 October 2014
 • Speaker: Asian Hairline
  ISHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, 8-11 October 2014
 • Speaker: Williams' E Medium
  ISHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Kuala Lumpur, 8-11 October 2014
 • Speaker: Updates in Hair Transplantation
  The 14th International Congress of the Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, 29 October 2014
 • Lecturer: Hair Restoration Surgery, Mae Fah Luang University, 25 October 2014
 • Speaker: Laserlax: A New Device to Assess Scalp Laxity
  IHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Siracusa, Italy, 26-29 June 2014
 • Speaker: Hair Transplantation in the Poor Candidates
  IHRS 2014 Annual Scientific Meeting, Siracusa, Italy, 26-29 June 2014
2013
 • 26th January, “Hair Transplantation”, International Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Bangkok, Thailand
 • Hair Restoration Surgery, Live Demonstration Workshop Demonstrator, International Congress of Aesthetic Dermatology
 • Lecturer: Hair Restoration Surgery, Mae Fah Luang University, 12 October 2013
 • Speaker: LED Hairline Device, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: Is vertex the black hole of hair transplantation, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: What are the Instruments, lighting & magnification required for Slivering and graft dissection;  How to preserve these grafts, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: Different types of anesthesia: Field blocks; Tumescent anesthesia; Nerve blocks, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: Ethnic consideration in hair transplantation, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Speaker: How to manage wider donor strips for Giga sessions; What is the Two skin hook technique; Role of Spreader in strip harvesting, AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Faculty: Beautiful Brows Workshop
  Walnut Creek, California, 27-28 October 2013
 • Faculty: AAHRS & Haircon 2013
  Bangalore, India, 22-24 November 2013
 • Moderator: Anatomy and Basic Science
  ISHRS 2013 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 23-26 October 2013
 • Poster presentation: Hair Density Count- A Comparative Study Among Different Types of Densitometer,
  ISHRS 2013 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 23-26 October 2013
 • Poster presentation: Complication and Solution for Severe Folliculitis after Eyebrow Transplantation,
   ISHRS 2013 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 23-26 October 2013
2012
 • 16th January, “Basics in Hair Restoration Surgery”: Basic Course in Dermatocosmetic Surgery, Mae Fae Luang University
 • 21st January, “Hair Transplant in 2020”, International Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Bangkok, Thailand
 • 26th January, “The Surgical Treatment of Alopecia”, Current Issues in Dermatology, Chulalongkorn University Department of Dermatology, Thailand
 • 11-13th May, AAHRS 2nd Annual Scientific Meeting, Seoul, Korea
 • Global: State of the Art :Hair Transplantation

Speaker:

1. Advance Review Course for Beginners and Experienced Surgeons: “Donor Harvesting and Closure”
2. Wisdom from the East: “Open Technique”
3. A Debate on Well Done Strip vs. Well Done FUE: A Panel Discussion

Moderator:

1. Live Surgery Workshop, Strip by Dr. Tommy Hwang and FUE by Dr. Jose Lorenzo, Hwang’s Hair-Hair Clinic, Dongwon Building, Shinsa, Gangnam-gu 135-887, Seoul, Korea
2. “Hairline Design”
3. Single or Double Layer Closure: A Panel Discussion
4. Video Theater on FUE (Dr. John Cole)
5. Video Theater on Strip FUT (Dr. Sanjiv Vasa)

 • 15th September, “Hair Restoration Surgery in Men and Women”, “Eyebrow and Mustache Transplant , Mae Fae Luang University
 • 19th October, Moderator for Eyebrow Transplantation Workshop, ISHRS 20th Annual Scientific Meeting, Bahamas
 • 19th October, “Does Epinephrine Influence Effluvium”, ISHRS 20th Annual Scientific Meeting, Bahamas

Awards: Received the 1st Asian Follicle Award by AAHRS in Seoul, Korea


2011

 

 • 24th-26th June, AAHRS First Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand, Chairman of the Organization
 • Welcome message
 • Honorary orator: A tie between AAHRS and ISHRS
 • Hair cell science and research (moderator)
 • Hairline design in Asians (Moderator)
 • Slippery grafts, how to manage?
 • How to speed graft insertion with less trauma? VDO presentation
 • Hair Transplant in different ethnic population (Moderator)
 • Open House Discussion: Difficult cases in hair transplantation (Moderator)
 • 14th-16th September, ISHRS Annual Scientific Meeting, Alaska
Oral Presentations:

1. Psoriasis: Cut or Not to Cut
2. How Deep Should One Score During Donor Harvesting
3. Panel Contest on Hairline Design in Men and Women – Voted as Winner
4. Moderator of Donor Management and Closure
5. Oral Minoxidil
6. Trichorrhexis nodosa

2010
 • 25th -27th June 2010, Director, ISHRS Regional Live Surgery Workshop, Bangkok, Thailand
Oral Presentation:

1. Aesthetic Eyebrow Transplantation for Asians
2. Stem Cell and Growth Factor for Hair Loss Treatment, Fact or Fiction
3. Hairline Placement in Asians

Moderator: Q&A, Panel Discussion on the following:

1. The Art and Science of Hair Transplantation
2. How to Set Up a Hair Transplant Clinic
3. Anatomy of Asian Scalp, Follicular Distribution, Scalp Laxity Compared to Caucasians
4. Hairline Placement in Asians
5. How to Administer Local Anesthesia Safely and with Minimal Pain
6. Donor Site Selection and Harvesting with Minimal Transection, Strip Method
7. Donor Site Selection and Harvesting with Minimal Transection, FUE Method

Performed Live Surgery Demonstrations:

1. Hair transplantation female NW class III: 800 grafts
2. Hair transplantation in African descent 400-500 grafts
3. Eyebrow transplantation

 • 10th – 12th September, 2nd Annual Scientific Meeting in Hair Restoration Surgery (Haircon) , India
Oral Presentations:

1. Correction of Unacceptable Cosmetic Result in Hair Transplantation
2. Refined Donor Harvesting
3. How to achieve the optimal result in hair transplantation
4. Hair transplantation in Females
5. Rapid Laser-assisted Hairline Design
6. VDO presentation of details in hair transplantation

 • 20th -24th October, ISHRS Scientific Meeting, Boston USA
Breakfast with Experts, Table leader on the Topic of “Asian Hair Transplants”

Awards: Received the Golden Follicle Award from the ISHRS


2009
 • International Society of Dermatologic Surgery ,Annual meeting,Bangkok, Thailand March 26-29
 • Live surgery demonstration in Hair Transplantation
 • Hair transplantation in Cicatricial Alopecia
 • Current Global Approach and New Trend in Hair Transplantation
 • Global: State of the Art :Hair Transplantation
 • 17th ISHRS Annual Scientific meeting in Amsterdam
 • Laser assisted hairline placement
 • Application of Adipose Derived Stem Cell in the treatment of hair loss
 • Aesthetic Asia ,Asian scientific conference, Singapore [September 4-5, 2009]
 • Guest speaker of “Esthetic Eyebrow Transplantation” Current Global Approach and New Trend in Hair Transplantation
 • Correction of cosmetic Problem in Hair Transplantation

2008
 • ISHRS Regional Workshop In Seoul, Korea May 4-5.
 • Invited speaker on the following topic:
 • Optimal hair line for Asian
 • Donor harvesting with minimal transaction with trichophytic closure.
 • Moderator on panel discussion on management of Norwood VI-VII
 • Co-moderator on panel discussion on management of Norwood III-IV
2007
 • International Society of Hair Restoration Asian Hair Surgery Regional Workshop in Yokohama, Japan, March 30 - April 1.
 • Lecture in Techniques to Achieve Optimal Results in Asians
 • Donor Harvesting with Minimal Transection and Minimal to Invinsible Scar (DonorDissecting Technique and Modified Trichophytic Donor Closure)
 • Moderator in Problem Cases in Hair Restoration surgery.
 • Performed 3 live surgery demonstration of open donor harvesting .
 • SHRS 15th annual scientific meeting in Las Vegas, Sept 26-30.
2006
 • Europeon Society for Hair Restoration Surgery, Zurich, Switzerland May 25 -28
 • Moderator for donor harvesting with low transection rate.
 • Invited speaker on Donor dissecting,revisited.
 • Live demonstration on my technique of low transection rate. ISHRS 14th Annual scientific meeting in San Diego, California,USA Oct. 18-22.
 • Invited speaker on Asian pearls Live Surgery Workshop of Hair and eyebrow transplantation in Hong Kong - First Asia Pacific Conference on Cutaneous Surgery and Laser Therapy Dec 11-14.
2005
 • Dermacon, New Delhi, India, Feb 4 -6,
 • Invited speaker to talk on The art and science of Hair transplantation in Asians. Annual ISHRS Scientific Meeting, Sydney, Australia - Aug 22-28
 • Moderator on “Ethnic hair” Invited speaker for advance review course in hair restoration
 • Surgery on “Donor site management” Lecture for residents and staffs at Chulalonkorn University hospital , department of Plastic and Reconstructive Surgery, Bangkok, Thailand on Basic science in hair restoration surgery, Nov 25.
 • " Hair transplantation: state of the art" in New Frontiers in Dermatology 16th Regional Conference of Dermatology (ASIAN-AUSTRALIAN), 14-17 July, Singapore
 • Hair forum 2004 organized by Malaysian Society for Hair Sciences, 13-20 September
 • Performed live surgery demonstration workshop at Dr. Wong's clinic, Dr. Pathomvanich personal technique, October 14.
 • " Correction of Cosmetic Problems in Hair Transplantation" at International Congress Therapeutic Innovation in Dermatology and Dermato-Cosmetology, October 23-25
2004
 • Regional Conference of Dermatology at Raffles City, Singapore
 • Invited speaker on State of the art “Hair transplantation” July 15-16. Annual Scientific Meeting of ISHRS, Vancouver, Canada August 11-15 Dr.Jerry Wong and Hasson office.
 • Conducted workshop for beginner on “Donor harvesting and wound closure”
 • Performed Live Demonstration of Dr.D.Pathomvanich personal technique - "Donor Disecting with Open Method: You see what you cut and you cut what you see".
 • At 20th HAIR FORUM, The Grand Plaza Park Royal Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. September 18
 • Hair & Scalp surgery – What’s new?
 • Hair & Scalp surgery – What can be done?
 • Tumescent anesthesia. for scalp surgery – What and How?
 • Follicular hair transplantation – Long term results.
 • 12th Annual Scientific Meeting, International Society of Hair Restoration Surgery October 11-15, Vancouver, BC, Canada
 • Teaching Hands-on Stations Workshop regarding "How to Excise to Donor Strip and Wound Closer"
 • The 9th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, Shiangrila Hotel, Bangkok, Thailand. Dec 6-8
 • Moderator for hair transplantation panel.
 • Invited speaker to talk on “My personal technique for hair transplantation.”
2002
 • Europeon Society of Hair Restoration Surgery, London June 6 – 9
 • Donor harvesting in Black
 • 10th Annual ISHRS meeting, Chicago 9-13 Oct
 • Direct visualization donor harvesting in African - American
 • Hair Forum, Kualalumper,Malaysia Oct. 18-20. The topics presented were
 • Hair transplantation in Women
 • Complication in Hair Restoration
 • Surgical procedure for Male Pattern Baldness
 • Hairy Tale from the balding male
 • Speaker at Rotary Club regarding hairloss and its treatment at the following province at
 • Bangkok (Grand Pacific Sportclub, Sukhumwit)
 • Phuket
 • Nakornpathom
2001
 • First traveling Workshop of International Society of Hair Restoration Surgery and World Hair Society, Live Hair Transplantation Demonstrations in Taegu, Korea. “My personal approach to hair restoration” April 28-29.
 • Dermatologic Cosmetic Surgery, Bangkok, Thailand Nov 11-13.
 • Hair transplantation symposium, International College of Surgeons, Bangkok, Thailand. “Hair transplantation for general surgeon.”
 • 6th Asian Congress of Dermatologic Cosmetic Surgery, Bangkok, Thailand. “A technique in hair transplantation.”
2000
 • Dermatology Department, Siriraj Hospital, Hair Transplantation
 • 1st World Congress on Cosmetic Surgery with Live Surgical Demonstration, Manila, Philippines. Hair transplantation in Asian Feb25 - 27,
 • Plastic and Reconstructive Department,ChulalongkornHospital, Hair Transplantation, 2000 (1998, 1999)
 • The 3rd World Congress of International Society of Aesthetic Surgery, Tokyo, Japan “My approach to hair restoration in the Asian men and women” April 8-10.
 • Annual ISHRS meeting in Dallas.Hair transplantation in the Asian" there are difference"
 • Work Shop on Hair transplantation in Asian, Annual ISHRS meeting in Kona Hawaii Nov 30 - Dec 3,
 • Intensive Review in Hair Restoration Surgery and Live Surgery at Chulalongkorn University ,Plastic and Reconstructive Department, Jan 23.
 • Plastic and Reconstructive Department at Rama Hospital..Hair Transplantation 1998
 • Dermatology department,Rama Hospital, Hair Transplantation in 1994, 1996
 • Thai Medical Society.. Hair Transplantation April, 1990
 • Annual ISHRS meeting in Sanfrancisco. “Donor harvesting a new approach to minimizing injury to the hair follicle.”

Membership

 • American Collage of Surgeon
 • International Society of Hair Restoration Surgery

Curriculum Vitae of Damkerng Pathomvanich MD.

 • Private practice in Hair Restoration and Cosmetic Surgery in Bangkok, Thailand from 1991 till present.
 • Surgical house officer at Hillcrest Hospital Cleveland Ohio 1977-1978.
 • Surgical residency training from1972-1977 at Wyckoff Heights and King County Hospital , Brooklyn, New York.
 • Internship at St. Mary of Nazareth Hospital , Chicago, IL.1970-1971
 • Elementary school and college :St.Gabriel college,Bangkok,Thailand
 • Medical Degree : Mahidol University in Bangkok, Thailand in 1970.
 • Private practice in general surgery, Kailua- Kona ,Hawaii, in 1978-1989.
 • Fellowship in cosmetic & hair restoration surgery sponsored by the American Academy of Cosmetic Surgery in 1989-1990 at Center for Cosmetic Surgery in Little Rock, Arkansas and Stough Medical Associates in Hot Spring, Arkansas.
 • Director Fellowship Training Program in Hair Restoration Surgery (approved by ISHRS)

Attending International Conference

             
AT HOT SPRING, ARKANSAS  Barcelona spain in 1998   Hongkong with Dr. Lawrance field   Miami Florida with 
IN 1991                                                                                                                                      Dr. Dow Stough in 2000
 
         
At Dr. Wong's Office Vancouver           DR. PATHOMVANICH WITH                 Annual meeting of ISHRS
in 2004                                                    DR. IMAGAWA AT VANCOUVER       at San Francisco
                                                                
IN 2004  

Dr. Damkerng Pathomvanich     " Dr. Path "

Description: http://www.dhthairclinic.com/html/file_upload/images/about%20us%20aj.jpg
Dr. Damkerng Pathomvanich
Dr. Pathomvanich has been certified and recertified by the American Board of Surgery. He is a Fellow of the American College of Surgeon. He was honored as a ‘Pioneer’ posted in the Hair Forum International for his work in donor harvesting to minimize follicular transection. His technique is well known as the ‘Open Technique’. He is also the first pioneer that brought in state-of-the-art hair restoration surgery to Thailand. He has been on the original International Advisory Committee for the ISHRS, board of governor of ISHRS for the past three years and member of the ISHRS.Founder and past president of Asian Association of Hair Restoration Surgeons.
Certification
 
·         American Board of Surgery certified and recertified since 1979
·         American Board of Hair Restoration Surgery
·         Fellow American College of Surgeon
·         American Board of Cosmetic Surgery , certificate by Fellowship training
 
Membership
ISHRS (FISHRS)
AAHRS
Royal College of Thai Surgeon
The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand
·         Curriculum Vitae of Damkerng Pathomvanich MD. Elementary school and college : St. Gabriel college, Bangkok, Thailand
·         Medical Degree : Mahidol University in Bangkok, Thailand

^ GO TO TOP