ข่าว

ประธานสมาคมปลูกผมนานาชาติ มีจดหมายขอบคุณ คุณหมอดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ที่ได้ช่วยเหลืองานประชุมของสมาคมเป็นอย่างดียิ่ง

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ดร.ทอมมี่ แวงก์ ประธานสมาคมปลูกผมนานาชาติ ISHRS International Society of Hair Restoration Surgery ได้ส่งจดหมายขอบคุณมายังคุณหมอดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ที่ได้อุทิศเวลาและความสามารถให้กับการประชุมนานาชาติประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้น ที่ฮอลลิวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้การจัดประชุมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ท่านประธานแวงก์ ได้เขียนด้วยลายมือต่อท้ายจดหมายขอบคุณมีข้อความว่า 

"คุณหมอดำเกิง ท่านเป็นศัลยแพทย์ ที่เยี่ยมที่สุด ผมขอชื่นชมอย่างจริงใจและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในน้ำใจและความร่วมมือที่ท่านให้กับทางสมาคมเป็นอย่างดีตลอดมา"

ดีเฮชที คลินิก ขอขอบคุณ ดร.ทอมมี่ แวงก์ มา ณ ที่นี้ด้วย

^ GO TO TOP